Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przekazywanych informacji jest artykuł 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Packshot Studio Jakub Borkowski  z siedzibą w Czerwonaku (62-004) przy ulicy Gdyńskiej 83.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji usług, m.in. wykonania usługi fotograficznej, projektowania graficznego oraz spełnienia wszelkich norm prawnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe w szczególnych przypadkach mogą być przetwarzane w innym celu oraz na innej podstawie.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA/PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

Podstawą przetwarzania danych osobowych może być prawnie uzasadniony interes.  W związku z powyższym dane osobowe mogą być w przyszłości przetwarzane przede wszystkim przy:

  1. dochodzeniu swoich uzasadnionych roszczeń,
  2. wykryciu ewentualnych nadużyć i zapobieganie im.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu należy kontaktować się z Packshot Studio pod naszym adres kontaktowy.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania Packshot Studio są niezgodne z niniejszymi zasadami, prosimy o kontakt na nasz adres mailowy.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych dobrowolne, jednak jest niezbędne do wykonania usługi. Konsekwencją odmowy podania wyżej wskazanych danych jest brak możliwości jej udzielenia.